2015 05 Vacature250

Vacatures voor bestuurslid en werkgroeplid

Op 29 mei is de denktank van de Zwolse PeperMunt bijeen geweest. We bruisen van ideeën om de volgende stappen te zetten. Jouw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken. De stichting heeft nu één bestuurslid. Er is afgesproken dat we graag 3 leden in het bestuur willen. Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie, dan kun je contact opnemen met Frank Hart via bestuur@zwolsepepermunt.nl.

Je kunt ook helpen in één van de bestaande werkgroepen of een nieuwe werkgroep beginnen. Het is heel dankbaar werk. Je krijgt er veel waardering voor terug. De gevraagde inzet is gemiddeld 1 tot 2 uur per week. De bestuursleden en werkgroepleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten kunnen in overleg gedeclareerd worden.
Wat is er te doen?
2015-05-23-handen

Juridische vraagstukken

De Nederlandse Bank houdt toezicht op de financiële stabiliteit van bijvoorbeeld banken. Stichting Zwolse PeperMunt is geen bank. De Stichting Zwolse PeperMunt verstrekt immers geen leningen. Daarom gaan we een verklaring van geen bezwaar aanvragen. Met een verklaring van geen bezwaar is voor iedereen duidelijkheid dat we niet onder de Wet Financieel Toezicht vallen.

Communicatie

Via de website kan een abonnement op een nieuwsbrief genomen worden. Help jij mee de eerste nieuwsbrief te vullen?

ICT oplossingen

Onze website gaat een facelift krijgen. Er komt een beter overzicht waar PeperMunten gekocht kunnen worden en waar met PeperMunten betaald kan worden. Een GoogleMaps kaartje geeft snel inzicht waar deelnemers te vinden zijn. Er wordt ook al flink nagedacht over een elektronische PeperMunt. Dit zijn pittige klussen. Daar kunnen we nog best wat hulp bij gebruiken.

Toepassingen voor de PeperMunt

Bij een groeiend aantal deelnemers kan met PeperMunten betaald worden. De stichting is nog niet eens 2 maanden opgericht en nu al staat het aantal deelnemers op 25. Help jij mee om nog meer organisaties en bedrijven in verschillende sectoren te benaderen om mee te doen? Bij voldoende deelnemers kunnen de PeperMunten blijven circuleren. Met gemeente Zwolle zijn we in gesprek over het in omloop brengen van PeperMunten, bijvoorbeeld als beloning voor het scheiden van afval door Zwolse inwoners. 6 juni wordt de PeperMunt gebruikt als festivalmunt op het Cultuurfestival Stadshagen. Verder gaan we de Pepermunt promoten als kerstpakket. Heb je ideeën voor het toepassen van de PeperMunt, laat het ons weten op info@zwolsepepermunt.nl.

25Deelnemers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *