Gescheideninzamelen600

Een circulaire economie met circulair geld?

Volgens Gemeentelijk Thermometer Onderzoek (gehouden door Binnenlands Bestuur samen met adviesbureau Berenschot) staan klimaatgerelateerde thema’s (waaronder duurzaamheid en energietransitie) met stip op 2. Het sociale domein staat op 1. Het is interessant in hoeverre dit straks in de verkiezingsprogramma’s is terug te vinden. Dat deze thema’s ook in Zwolle hoog op de agenda staan blijkt wel uit de Perspectiefnota 2018-2021. Hierin wordt gesproken over de ambitie om Zwolle minder afhankelijk te maken van natuurlijke grondstoffen. De aanpak zelf dient ook circulair te zijn dus maximaal benutten wat er al is en gebeurt. De (hoofd)rol van de gemeente is om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken en samen met partners op gang te brengen en te houden. Belangrijk daarbij zijn regie en verbinding.

Wat komt er in de verschillende partijprogramma’s van Zwolle te staan? Wij van Stichting Zwolse Pepermunt denken dat we gezamenlijk (burgers, bedrijven en overheid) Zwolle duurzamer kunnen maken door de combinatie van circulair denken en circulair geld. Belangrijkste is echter dat iedereen mee kan doen in de Zwolse samenleving. Dan bouwen we samen aan een verandering van minste en wordt het circulaire denken opgenomen in het DNA van Zwolle. De transitie is daarmee niet een verzameling van losse projecten maar een manier van denken waardoor wij als samenleving de regionale economie versterken.

 

Hoe?

Door circulair te denken in combinatie met de inzet van circulair geld. De vraag is hoe we met gewone en alledaagse transacties (brood kopen, samen stroom opwekken, vrijwilligerswerk) een inclusieve en duurzame samenleving kunnen realiseren. Als elke politieke partij voor zich in haar verkiezingsprogramma uitgaat van drie principes:

  • Meervoudige waardecreatie (maatschappelijke businesscase);
  • Collectieve benadering (hoe kunnen we een middel op meerdere wijze inzetten);
  • Delen (waar zit de verbinding, mogelijkheid tot samenwerking)

Dan kan circulair geld een motor zijn voor het versterken van de lokale economie. Samen bouwen we aan een samenleving die minder gaat om geld maar meer om mensen en waardecreatie.

In een circulaire economie bestaat geen afval. Grondstoffen en producten worden opnieuw gebruikt. En als het kan, dan het liefst lokaal. Economie gaat ook over geld. Kunnen we ons geld ook hergebruiken? We denken vaak van niet. Het gezegde luidt immers “Je kunt je geld maar één keer uitgeven”. Maar er is ook een gezegde “ Geld moet rollen” . Als we bij iemand iets kopen, die ook weer iets bij ons koopt, dan kunnen we ons geld wel opnieuw uitgeven. Het geld blijft dan circuleren. Wat zijn de mogelijkheden van circulair geld in Zwolle? Kan circulair geld een motor zijn van de lokale economie? Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen?

 

Pilot grondstoffenplan en de Zwolse PeperMunt

In het uitwerkingsplan “ Zwolle Zonder Afval”, Grondstoffenplan Zwolle 2017-2020 worden concreet activiteiten en maatregelen genoemd om de hoeveelheid restafval te reduceren. In paragraaf 5.1 C1 Financiële prikkel; beloningsmaatregel wordt ook uitdrukkelijk de Zwolse Pepermunt genoemd (blz 49). “Draagvlak voor alternatieve uitbetalingsvormen zoals de Zwolse Pepermunt onderzoeken we in de pilot. Na vaststelling in de raad werken we het pilotplan verder uit”.

Als denktank van de Zwolse Pepermunt zien wij zeker mogelijkheden hiervoor. Onze denkwijze op hoofdlijnen is in een bijlage uitgewerkt.

Duurzaamheid, circulaire economie, WEconomy in partijprogramma’s?

We gaan hierover graag in gesprek. ‘We’ dan zijn het bestuur van Stichting Zwolse PeperMunt en een 10-koppige denktank die het bestuur adviseert. De Zwolse PeperMunt is een burgerinitiatief om Zwolle duurzamer te maken, door het in roulatie brengen en houden van circulair geld. De Zwolse PeperMunt is aangesloten bij Circuit Nederland, een samenwerkingsverband van lokale munten die innovatieve software van Social Trade Organisation gebruikt. Via deze software kunnen we geldstromen langer lokaal laten circuleren en renteloze kredieten verstrekken. Circulair geld, in de vorm van de Zwolse Pepermunt, is een middel. De te verwezenlijken doelen voor en met de stad zijn het uitgangspunt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *