De Zwolse PeperMunt is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur en de vrijwilligers binnen de stichting ontvangen geen vergoeding. Onze andere onkosten zijn laag. Daarom kunnen wij onze diensten gratis aanbieden. Dat willen we graag zo houden. 

Je kunt ons werk steunen door een donatie over te maken op IBAN NL51 TRIO 0390 9914 73 t.n.v. Stichting Zwolse PeperMunt o.v.v. Donatie.

Onze wensen:

€ 50 voor visitekaartjes
€ 350 voor de pilot digitaal betalen
€ 200 voor promotiemateriaal
€ 150 voor websitebeheer en domeinregistratie

Ontvangen donaties:

10 april 2016 €100 van IBAN NL77…
100
Totaal ontvangen donaties